Prípojnicové systémy

Čo sú prípojnicové systémy?

Prípojnicové systémy sú inovatívne riešenie rozvodu el. energie nahradzujúce káble. Medzi hlavne výhody prípojnicových systémov patrí flexibilita použitia či už v interiéri alebo v exteriéri, za využitia štandardizovaných montážnych kusov, ktoré sa dajú relatívne rýchlo prestavovať a nahrádzať kusmi podľa potrieb zákazníka za dodržania špecifikácií jednotlivých systémov. 

Trasy prípojníc môžu prepájať transformátory, generátory s rozvádzačmi a previesť el. energiu do blízkosti alebo priamo k spotrebiču. Ako sa aj dajú využívať na ekonomicky a spoľahlivý rozvod el. energie v kancelárskych budovách, výstaviskách, dátových centrách, v priemysle… pri úspore času montáže, miesta v budovách a dodržania vysokých protipožiarnych štandardov.

Vlastnosti a výhody použitia

Všetky prvky sú overované podľa rozvádzačových a prípojnicových noriem

Znamená výber rôznych napájacích dielov a dielov pre zmenu smeru, rôznu konfiguráciu vodičov, možnosť kedykoľvek trasu zmeniť alebo rozšíriť, možnosť pridávať ľubovoľné odbočné skrine

Overené a odskúšané prístroje, vysoká skratová spoľahlivosť pri reálnej prevádzke

Systémy schopné spolu komunikovať

K dispozícii je kompletné portfólio produktov od 40 A do 6300 A pre použitie v priemysle aj budovách